Annat; Projekt- Vik för Vik, Östergötlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom SÅP-projektet Vik för Vik har två vikar undersökts, Kattedalsfjärden i Valdemarsviks kommun och Gropviken i Söderköpings kommun. Prover på vattnet har tagits vid 5 tillfällen på en central plats i respektive vik. Sedimentprover har tagits vid en lokal och på tre nivåer. Bottenfauna har tagits på tre lokaler/vik.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
2017
2018
Avslutat
Östergötland
2018-03-21 11:12
2021-01-15 08:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gropviken SE646933-154931 Kustområde
2 Kattedalsfjärden SE644679-155099 Kustområde