VER, Östergötland län, vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande/operativ provtagning av vattendrag. Startade 2018 med provtagning av nya vattenförekomster. Provtagning av både vattenkemi och påväxtalger.
2020 påbörjades en operativ övervakning utifrån den status- och riskbedömning som genomfördes i cykel 3.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2018
-
Pågående
Östergötland
2018-05-02 08:37
2021-09-28 16:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjärkusaån SE649662-153658 Bjärkusaån Kustområde
2 Bäck SE649849-153011 Bäck Kustområde
3 Bäck från Stensjön SE650085-148741 Motala ström
4 Bäck från Striern SE644390-149633 Bäck från Striern till Ämmern Motala ström
5 Bäck mellan stora och lilla Hammarsjön SE644758-151742 WA81217719 Storån
6 Bäck ovan vägen SE649747-153011 Bäck Kustområde
7 Dammbäcken, utl till Svartån vid Boxholm SE645475-145308 WA78554352 Motala ström
8 Djupsjöbäcken SE653749-149093 Nyköpingsån
9 Djupviksbäcken SE650174-155045 Djupsviksbäcken Kustområde
10 Fifallaån, uppströms Storängen SE645515-154630 Fifallaån Kustområde
11 Fillingerumeån Myrtorpet SE647314-152851 Fillingerumeån Söderköpingsån
12 Fillingerumeån, Bolltorp SE647983-153563 Fillingerumeån Söderköpingsån
13 Fjällbäcken Mariedal SE646077-155190 WA92396203 Kustområde
14 Fänån vid Åliden SE644688-153572 Fänån (Önn - Vindommen) Vindån
15 Getåbäcken mynningen SE650505-152842 Getåbäcken Kustområde
16 Gisselöån SE648440-154064 Gisselöån Kustområde
17 Gottenviksbäcken vid Gottenvik SE648390-156083 WA39044891 Kustområde
18 Herrborumbäck, nedströms väg SE647178-155202 Herrborumbäck Kustområde
19 Humpån (Gälstad-Lundby ned b) SE646875-147538 Humpån Motala ström
20 Hygnestadsbäcken, Skattegården SE646910-144742 Hygnestadbäcken Motala ström
21 Hyttebäcken nedströms Sundvägen SE649385-150570 Hyttebäcken Motala ström
22 HÄLLAÅN SE648421-153150 Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) Söderköpingsån
23 Inl till Ämmern vid Tegelsätter SE644020-150148 WA61143931 Motala ström
24 Inlopp till Kisaån (från Hargsjön) SE642973-148996 WA72291684 Motala ström
25 Jonsbergsån SE648942-155966 Jonsbergsån Kustområde
26 Karstorpsbäcken SE651708-149739 Motala ström
27 Kilängsån SE650163-146573 Motala ström
28 Kisaån, nedströms Tolvmannavägen SE642763-148978 Storån (Kisaån) Motala ström
29 Krankenbäcken SE651553-152868 Kilaån
30 Kvarnbäcken vid Åbäcksnäs SE645127-155776 Kvarnbäcken Kustområde
31 Kvarsebobäcken SE650626-154630 Kvarseboån
32 Kvarsebobäcken (Längst ner) SE650216-154796 Kvarseboån Kustområde
33 Kärsbyån SE649406-145213 WA48696547 Motala ström
34 Könserumsån vid Börsebo SE645410-152128 Könserumsån Storån
35 Könserumsån, nedströms väg SE645065-152005 Könserumsån Storån
36 Lerydsbäcken, utl till Bulsjöån SE641130-147261 WA80027296 Motala ström
37 Lillån (Fettjestadån) vid Gällstad SE646947-147561 Lillån (Fettjestadån) Motala ström
38 Lillån, nedströms Skäfstorp SE647755-147798 Lillån (Kapellån-Spellinge) Motala ström
39 Lillån, uppströms väg Tälla SE648464-152519 Lillån (Asplången - Storån) Söderköpingsån
40 Linna å, nedströms Torpabron SE642593-146045 Linna Å Motala ström
41 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Motala ström
42 Marstadbäcken, Marstad SE647511-145449 Marstadbäcken Motala ström
43 Mobäcken SE651000-147025 Ängstuguån Motala ström
44 Mörketorpsbäcken, uppströms strömsträckan SE643500-154786 Mörketorpsbäcken Vindån
45 Pjältån, nedströms Bravikenvägen SE650268-152153 Pjältån (Åby - Havet) Kustområde
46 Ringarhultsån (Flogvägen sel 1) SE650711-146812 Hättorpsån Motala ström
47 Rönöån vid Stäk SE648046-155622 Rönöån Kustområde
48 Skansån, Nybygget SE650884-147669 Skansån (Lien) Motala ström
49 Stjärnorpebäcken, Slottsruinen SE648987-148674 Stjärnorpebäcken Motala ström
50 Stordalsbäcken SE650581-152848 Kustområde
51 Storån Nybble SE648312-152605 Storån (Hällerstadsjön - Lillån) Söderköpingsån
52 Storån Torsjö SE647493-152054 Storån (Hövern - Ö. Ryd) Söderköpingsån
53 STORÅN TÅBY SE647662-151995 Storån (Ö. Ryd - Hällerstadsjön) Söderköpingsån
54 Storån, Falerum nedströms gångbro SE644618-152416 Storån (Falerum) Storån
55 Svartån, uppströms Vågforsen SE647927-146751 Svartån (Normlösa) Motala ström
56 Sviestadsån vid Bjärstad SE647144-150138 Sviestadsån (Vin-Svinstadsjön) Motala ström
57 Sviestadsåns utl till Ören SE645685-150904 Sviestadsån (till Ören) Motala ström
58 Svintunaån (Mellan dammarna) SE650433-153406 Svintunaån Kustområde
59 Söderköpingsån, mellan Risten och Såken SE645982-151979 Söderköpingsån (Risten - Såken) Söderköpingsån
60 Söderköpingsån, nedströms väg Missmyra SE646234-151350 Söderköpingsån (Värna - Risten) Söderköpingsån
61 Tillflöde Vindommen SE644642-153975 WA18144625 Vindån
62 Tinnerbäcken, utl i Stångån SE647607-148992 Tinnerbäcken Motala ström
63 Torpån vid kvarnen SE649596-150449 Torpån nedströms Mårn Motala ström
64 Torshagsån vid Björnsnäs SE650412-152345 Torshagsån (Ne. Glottern-Havet) Kustområde
65 utl Driern vid Lidhult SE642478-147552 WA26960860 Motala ström
66 utl Koppsjön SE650532-148200 WA89259756 Motala ström
67 Utl vid Risten SE650851-151033 WA44957461 Motala ström
68 Utlopp Tostebosjön SE646414-154577 WA40804351 Söderköpingsån
69 Vammarsmålaån Skogsliden SE645280-154625 Vammarsmålaån Kustområde
70 Varaån, Tuna SE649745-154325 Varaån Kustområde
71 Vindån, mellan Storsjön och Önn SE645243-153279 Vindån (Storsjön - Önn) Vindån
72 Ålebäcken SE646330-143190 Motala ström
73 Östra Ryd SE647619-152060 Bäck fr. Härsberga - Östra Ryd Söderköpingsån