RMÖ, Blekinge län, Sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning i Blekinge län. Data från övervakningen används som underlag vid bedömning av ekologisk status inom vattenförvaltningen samt för bedömningar av regionala miljömål.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1991
-
Pågående
Blekinge
2018-06-14 12:47
2018-06-19 11:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annedal SE624108-151282 Annedal Brömsebäck Ligger utanför HARO
2 Fersjön SE626033-147550 Fersjön na05 Fersjön Nättrabyån
3 Före inflödet i Holjeån SE624121-142062 Före inflödet i Holjeån VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
4 Gaslunda SE623938-142739 Gaslunda Gaslundaån Kustområde
5 Gunserydssjön utloppsbäck SE625984-147843 Gunserydssjön utloppsbäck KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken Nättrabyån
6 Horsasjön SE624745-146730 Horsasjön Horsasjön Horsasjön Ronnebyån
7 Hultasjön SE625087-146667 Hultasjön ro12 Ronnebyån
8 Krokhöljen SE624710-146558 Krokhöljen RONNEBYÅN: Mållebäcken - Ronnebyån (Dämn Omr) Ronnebyån
9 Lillån uppströms E22 SE622987-149310 Lillån uppströms E22 Lillån Kustområde
10 Mieån, Ned gamla bron SE622959-144035 Mieån, Ned gamla bron mi28 MIEÅN: Östersjön - Långasjön Mieån
11 Milasten SE623709-151415 Milasten S:t Petriån Kustområde
12 Mossgöl SE624267-149857 Mossgöl ly10 Mossgöl Lyckebyån
13 Ned Agerum (Möllebjörke) SE622444-142792 Ned Agerum (Möllebjörke) Västra Orlundsån Kustområde
14 Näs Kvarn SE623539-146185 Näs Kvarn VIERYDSÅN: Nässjön - Fröjdadalsbäcken Vierydsån
15 Nättrabyån Fundersmåla SE625637-147597 Nättrabyån Fundersmåla Nättrabyån
16 Siggarpsån nedströms bron SE622872-144765 Siggarpsån nedströms bron Hällarydsån Kustområde
17 Skäravattnet SE625182-146796 Skäravattnet ro11 Skäravattnet Ronnebyån
18 Stora Kroksjön SE623589-144130 Stora Kroksjön Mieån
19 Säby SE622691-149873 Säby Åbyån Kustområde
20 Söremåla reningsverk, nedströms SE623810-151151 Söremåla reningsverk, nedströms S:t Petriån Kustområde
21 Uppstr gamla bron Gärestadsvägen SE622997-147085 Uppstr gamla bron Gärestadsvägen Angelån Kustområde
22 Vierydsån SE622715-145916 Vierydsån VIERYDSÅN: Östersjön - Nässjön Vierydsån
23 Vierydsån, Lilla Silpinge SE623935-146130 Vierydsån, Lilla Silpinge Vierydsån Vierydsån
24 Vitavatten SE623695-142465 Vitavatten or06 Vitavatten (Rösjö) Kustområde
25 Vitavatten SE624658-146086 Vitavatten vi05 Vitavatten Vierydsån
26 Vitavatten (Rösjö) SE623682-142437 Vitavatten (Rösjö) Vitavatten (Rösjö) Vitavatten (Rösjö) Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Vitavatten (Baggeboda) SE624035-141659 Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda) Skräbeån