KÖ, Alingsås kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
1991
-
Pågående
Västra Götaland
2018-06-28 10:29
2021-06-09 15:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bysjöbäcken SE642073-130370 Bysjöbäcken BY Göta älv
2 Iglasjöbäcken SE644258-130954 Iglasjöbäcken IG Göta älv
3 Kärrbogärde SE641782-130118 Kärrbogärde Göta älv
4 Lobäcken SE644275-130920 Lobäcken A LO A Lobäcken Göta älv
5 Loobäcken övre SE644530-131483 Lobäcken B LO B Lobäcken Göta älv
6 Lygnö å F6 SE642050-130770 Lygnö å LY Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
7 Mellbyån inlopp Anten SE644484-130505 Mellbyån, tillflöde 2 ME2 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
8 Mellbyån, Mjölsered SE644736-130692 Mellbyån, tillflöde 6 ME6 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
9 Mellbyån, St Mellby SE645080-131018 Mellbyån, tillflöde 13 ME13 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
10 Mörlandaån, utlopp Mellbyån SE644744-130730 Mellbyån, tillflöde 7 ME7 Mörlandaån Göta älv
11 Olstorpsbäcken SE642809-130986 Olstorpsbäcken OL Göta älv
12 Störtaredsån SE642180-131144 Störtaredsån ST Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
13 Trulsabäcken SE642896-130981 Trulsabäcken TR Göta älv
14 Vikarydsbäcken SE643067-130171 Vikarydsbäcken VI Göta älv
15 Vängaån SE643712-130469 Vängaån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäck från Hundsjön SE644189-130348 Bäck från Hundsjön BH Bäck från Hundsjön Göta älv
2 Forsån, Färgeribron SE642739-130623 Forsån, Färgeribron F2 Forsån - mynningen i Säveån till Stora Färgens utlopp Göta älv
3 Forsån, utlopp från Gerdsken SE642675-130667 Forsån, utlopp från Gerdsken F1 Forsån - mynningen i Säveån till Stora Färgens utlopp Göta älv
4 Forsån/Lillån, Lugnet SE642777-130581 Forsån, Lugnet F3 Forsån - mynningen i Säveån till Stora Färgens utlopp Göta älv
5 Holmabäcken SE643167-130970 Holmabäcken HO Holmabäck Göta älv
6 Kampetå bäck SE643146-130965 Kampetå bäck KA Kampetås Bäck Göta älv
7 Maryd å SE642319-130676 Maryd å MA Maryd å inklusive Gasslången Göta älv
8 Mellbyån, tillflöde 1 SE644411-130533 Mellbyån, tillflöde 1 ME1 Göta älv
9 Mellbyån, tillflöde 10 SE644879-130788 Mellbyån, tillflöde 10 ME10 Göta älv
10 Mellbyån, tillflöde 11 SE644948-130791 Mellbyån, tillflöde 11 ME11 Göta älv
11 Mellbyån, tillflöde 12 SE645058-130958 Mellbyån, tillflöde 12 ME12 Göta älv
12 Mellbyån, tillflöde 14 SE645073-131045 Mellbyån, tillflöde 14 ME14 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
13 Mellbyån, tillflöde 15 SE645127-131054 Mellbyån, tillflöde 15 ME15 Göta älv
14 Mellbyån, tillflöde 16 SE645108-131120 Mellbyån, tillflöde 16 ME16 Göta älv
15 Mellbyån, tillflöde 17 SE645227-131233 Mellbyån, tillflöde 17 ME17 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
16 Mellbyån, tillflöde 18 SE645274-131305 Mellbyån, tillflöde 18 ME18 WA52521987 Göta älv
17 Mellbyån, tillflöde 19 SE645265-131409 Mellbyån, tillflöde 19 ME19 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
18 Mellbyån, tillflöde 20 SE645142-131355 Mellbyån, tillflöde 20 ME20 Göta älv
19 Mellbyån, tillflöde 3 SE644542-130485 Mellbyån, tillflöde 3 ME3 Göta älv
20 Mellbyån, tillflöde 4 SE644666-130566 Mellbyån, tillflöde 4 ME4 WA53300555 Göta älv
21 Mellbyån, tillflöde 5 SE644668-130561 Mellbyån, tillflöde 5 ME5 WA32581140 Göta älv
22 Mellbyån, tillflöde 8 SE644853-130736 Mellbyån, tillflöde 8 ME8 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
23 Mellbyån, tillflöde 9 SE644860-130744 Mellbyån, tillflöde 9 ME9 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv