SRK, Örnsköldsvik

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
SRK, Örnsköldsvik
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2017
-
Pågående
Västernorrland
2018-11-30 12:52
2019-05-28 15:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1 / MOÄLVEN SE702058-164543 Moälven
2 2 / MOÄLVEN SE702044-164607 Örnsköldsviksfjärden
3 3 / ÖRNSKÖLDSVIKSFJ SE702097-164588 Örnsköldsviksfjärden
4 30 SE702106-164736 Örnsköldsviksfjärden
5 4 / ÖRNSKÖLDSVIKSFJ SE702202-164717 Örnsköldsviksfjärden
6 5 / DEKARSÖN SE702018-165030 Dekarsöfjärden
7 A / VECKEFJ SE702340-164186 Veckefjärden
8 B SE702106-164434 Moälven
9 C / ÖRNSKÖLDSVIKSFJ SE701985-164850 Örnsköldsviksfjärden
10 D / DEKARSÖN SE701868-165128 Dekarsöfjärden
11 DOMSJÖ 10 SE702041-164610 Örnsköldsviksfjärden
12 E / BURÖN SE701824-165342 Nötbolandsfjärden

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dekarsöfjärden 400 SE701941-164927 Dekarsöfjärden Ligger utanför HARO
2 Dekarsöfjärden 500 SE701946-165058 Dekarsöfjärden Ligger utanför HARO