Watersprojektet, Värmland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Del av Watersprojektet. En gradientstudie genomfördes i Värmlänska vatten för att undersöka regleringspåverkan.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Annat
2013
2013
Avslutat
Värmland
2018-12-11 17:23
2020-08-28 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hagälven, vålfall SE665465-138272 Hagälven, vålfall Hagälven ns Stor-Ullen Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjöälven, Ullmyren SE666988-137700 Acksjöälven, Ullmyren Acksjöälven 108
2 Götån, Örberget SE667958-137359 Götån, Örberget Götån 108
3 Hynnan, fångstgropar SE676000-131967 Hynnan Hynnan Göta älv
4 Lettan 2 SE674126-133214 Lettan 2 Lettan 108
5 Likan nedströms dammyren SE673106-134885 Likan Likan uppströms Tvärlikan Ligger utanför HARO
6 Tåsan nedströms Håälvmunnen SE675293-134006 Tåsan Tåsan nedströms Fageråssjön Göta älv
7 Väjån, Jangåsarna SE665488-136422 Väjån, Jangåsarna Väjån Göta älv
8 Örån, Näsknölen SE675372-133900 Örån, Näsknölen Örån (Tåsan) 108