VER, Kronobergs län Vattenkemi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifiering av status i vattenförekomster i Kronobergs län. Provtagning i ytvatten både sjöar och vattendrag. Fysikalisk kemiska parametrar och metaller. Provtagning utförd mellan år 2014 till 2022
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
2014
2022
Avslutat
Kronoberg
2019-02-05 11:44
2022-03-11 11:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 107 Norrsjöns utlopp SE633177-145970 Norrsjöns utlopp Miljögift Norrsjön Mörrumsån
2 318 Bergunda kanal SE630465-143515 Bergunda kanal Miljögift BERGUNDAKANAL: Bergkvarasjön - N Bergundasjön Mörrumsån
3 322 Dansjön uppströms SE631720-142515 Dansjön uppströms Miljögift LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
4 343 Skyeån nedst Ingelstad SE628885-144450 Skyeån nedst Ingelstad Miljögift AGGAÅ: Lidhemssjön - Torsjön Mörrumsån
5 Asasjön utlopp SE633007-143929 55-86 Asasjön utlopp 55-86 Asasjön Mörrumsån
6 Badebodaån ekholma SE633021-148673 20-75 Badebodaån ekholma 20-75 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
7 Bjällerbäcken Stationsvägen SE625379-142934 62-86 Bjällerbäcken Stationsvägen 62-86 Bjällerbäcken Mörrumsån
8 Bäck från Tjuredasjön SE632666-144126 43-86 Bäck från Tjuredasjön 43-86 Bäck från Tjuredasjön Mörrumsån
9 Bäck vid Öljeholm SE628347-146457 36-82 Bäck vid Öljeholm 36-82 Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
10 Drättingesjön uppst SE632382-145520 50-86 Drättingesjön uppst 50-86 Bäck från Dällingen Mörrumsån
11 Garanshultasjön u SE628297-141014 10-88 Garanshultasjön u 10-88 HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult Helge å
12 Getesjön nedst SE626067-136294 40-98 Bäck från Getesjön 40-98 Bäck från Getesjön Lagan
13 Gryten nerstr SE627506-141652 64-88 Gryten nerstr 64-88 Gryten Helge å
14 Helge å linnefalla SE626504-138260 13-88 Helge å linnefalla 13-88 HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
15 Hemmesjösjön neds SE630268-144797 49-86 Hemmesjösjön neds 49-86 Mörrumsån
16 Hängasjön SE197094-434148 25-88 Hängasjön vid utloppet 25-88 Hängasjön Helge å
17 Häradsbäck SE626889-141604 63-88 Häradsbäck 63-88 Grettaån Helge å
18 Högsjön Fåranabben SE628797-134790 70-98 Högsjön Fåranabben 70-98 Högsjön Lagan
19 Hönshyltefjorden vägbro S Ryd SE625909-143254 61-86 Hönshyltefjorden bro S Ryd 61-86 Hönshyltefjorden Mörrumsån
20 Kalven SE199072-448103 30-98 Kalven nedstr 30-98 Bäck mellan Allgunnen - Lammen Lagan
21 Lenhovdasjön badplats SE631919-146883 47-86 Lenhovdasjön badplats 47-86 Bäck från Lenhovdasjön Mörrumsån
22 Lillesjön utlopp SE631510-143367 33-86 Lillesjön utlopp 33-86 Lillesjön Mörrumsån
23 Linnebjörkesjön ut SE631488-146022 48-86 Linnebjörkesjön ut 48-86 Linnebjörkesjön Mörrumsån
24 Linnerydssjön södra SE627944-145974 77-82 Linnerydssjön södra 77-82 Linnerydssjön Ronnebyån
25 Lokasjön nerstr SE626259-136222 39-98 Lokasjön nerstr 39-98 LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
26 Lädjasjön utlopp SE632939-143408 56-86 Lädjasjön utlopp 56-86 Lädjasjön Mörrumsån
27 Målasjön uppstr SE629355-140538 69-88 Målasjön uppstr 69-88 Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
28 Prästeb-ån u lille SE628331-138374 12-88 Prästeb-ån u lille 12-88 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
29 Rolsmosjön utlopp SE628101-146026 76-82 Rolsmosjön utlopp 76-82 RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
30 Ryssby SE630552-140010 4-88 Ryssby 4-88 Ljungabäcken: Ryssbysjön - Lillasjön Helge å
31 Ryssbysjön utlopp SE630067-140006 17-88 Ryssbysjön utlopp 17-88 Ryssbysjön Helge å
32 Sjöamellan SE629695-144349 8-86 Sjöamellan 8-86 YTTRE KANALEN: Bäck från Rinkabysjön - vid Gustavsberg Mörrumsån
33 Sjöatorpasjön utlopp SE630994-141772 34-86 Sjöatorpasjön utlopp 34-86 Sjöatorpasjön Mörrumsån
34 Skärvöbäcken SE628834-136176 71-98 Skärsjön nedst 71-98 Skärvöbäcken Lagan
35 Stråhultakanalen SE629474-135597 72-98 Stråhultakanalen 72-98 Bäck från Stönjasjön Lagan
36 Tiken, yta och 7 m SE626550-144915 Tiken udden vid reningsverket Miljögift Tiken Bräkneån
37 Tjurken uppst SE630214-140802 68-88 Tjurken uppst 68-88 Lilla Helge å Helge å
38 Tvärån Björnstorp SE631087-142381 59-86 Tvärån ned Björnstorp 59-86 TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
39 Vasen utlopp SE629030-146232 74-82 Vasen utlopp 74-82 Vasen Ronnebyån
40 Vikasjön utlopp SE629188-140025 65-88 Vikasjön utlopp 65-88 Bäck från Farsjön Helge å
41 Vikholmen utlopp SE627164-146170 78-82 Vikholmen utlopp 78-82 Vikholmen Ronnebyån
42 Virestadsjön n utlopp SE627729-140872 5-88 Virestadsjön n utlopp 5-88 Norra Virestadsjön Helge å
43 Vissjön utlopp SE628561-139154 67-88 Vissjön utlopp 67-88 Vissjön Helge å
44 Västersjön nedst SE628463-146813 75-82 Västersjön nedst 75-82 Bäck vid Granön Ronnebyån
45 Årydsjön utlopp SE629988-144945 Årydssjön nedströms vid järnvägsbron Miljögift Årydsjön Mörrumsån
46 Älgsjöns utlopp SE633800-147584 19-75 Älgsjöns utlopp 19-75 Bäck från Juven Alsterån
47 Öjen, Oset SE629075-146563 73-82 Öjen, Oset 73-82 Oset Ronnebyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10-88 Vare SE628295-141015 Ta bort, dublett HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult Helge å
2 13-88 Bron vid Kroksbygd SE626504-138261 Ta bort, dublett HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
3 14-86 Ljungsäng SE631580-142588 Ta bort, dublett Bäck från Furen Mörrumsån
4 2-86 Åsen SE628444-142454 Ta bort, dublett Bäck från Vasen Mörrumsån
5 32-88 Ålabäcken, bro nedströms Fenen SE630658-140469 Ta bort, dublett ÅLABÄCKEN: Helge å - Fenen Helge å
6 33-86 Bron nedströms Lillesjön SE631512-143367 Ta bort, dublett Bäck från Lillesjön Mörrumsån
7 34-86 Skaddeån, Nedströms Sjöatorpasjön SE630996-141768 Ta bort, dublett Skaddeån Mörrumsån
8 38-82 Fibbleån, Stenbron vid Hovmantorp SE629614-145918 Ta bort, dublett RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
9 39-98 Lillån: Lagan - Lokasjön, bron vid kyrkan SE626257-136227 39-98 Lokasjön nerstr 39-98 LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
10 Alsterån vägbro Rydefors SE631736-149372 Alsterån vägbro Rydefors Miljögift ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
11 Asasjön Oset SE633177-143914 54-86 Asasjön Oset 54-86 Asasjön Mörrumsån
12 Bergsjöns utlopp SE632682-143661 44-86 Bergsjöns utlopp 44-86 KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön Mörrumsån
13 Bykebäcken Bostorp SE631642-146732 46-86 Bykebäcken Bostorp 46-86 Aggaå Mörrumsån
14 Bäck från Furen Åängskvarn SE631580-142578 14-86 Bäck från Furen Åängskvarn 14-86 Bäck från Furen Mörrumsån
15 Bäck från Stora Hensjön SE626029-145769 27-82 Bäck från Stora Hensjön 27-82 Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
16 Bäck från Övden Bohult SE627399-141775 9-88 Bäck från Övden Bohult 9-88 Bäck mellan Femlingen - Övden Helge å
17 Bäck till Sandsjön, Källebäcken SE626781-145886 26-82 Bäck till Sandsjön, Källebäcken 26-82 Bäck från Rånnamåla Ronnebyån
18 Dansjöns utlopp SE631324-142513 58-86 Dansjöns utlopp 58-86 Dansjön Mörrumsån
19 Fenen utlopp SE630655-140465 32-88 Fenen utlopp 32-88 Fenen Helge å
20 Fibbleån upps dos SE629615-145915 38-82 Fibbleån upps dos 38-82 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
21 Galtabäck SE632746-145986 51-86 Galtabäck 51-86 Galtabäcken Mörrumsån
22 Helgeån, Sunnerfors SE630152-140082 11-88 Helgeån, Sunnerfors 11-88 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
23 Hjortsbergaån nedströms Alvesta reningsverk SE630766-142354 Hjortsbergaån nedströms Alvesta reningsverk Miljögift HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
24 Horgemo SE627171-142465 1-86 Horgemo 1-86 HORGEÅN: Åsnen - Vinen Mörrumsån
25 Horgenäs SE627258-142699 60-86 Horgenäs 60-86 Bäck från Hagsvarten Mörrumsån
26 Hovgårdssjön uppst SE632424-148620 23-75 Hovgårdssjön uppst 23-75 Lillån Alsterån
27 Kvarnbäcken, Långhult SE629878-140511 15-88 Kvarnbäcken Långhult 15-88 LILLA HELGE Å: Östersjön - Tjurken Helge å
28 Kånna SE629668-138344 21-98 Kånna 21-98 LAGAN: Bolmån - Skålån Lagan
29 Kölnen nedströms SE629479-141018 16-88 Kölnen nedstr 16-88 Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
30 Lagan Hansaviken SE629907-138491 Lagan Hansaviken Miljögift LAGAN: Bolmån - Skålån Lagan
31 Lammen norra SE633894-142692 28-98 Lammen norra 28-98 Lammen Lagan
32 Lekarydsån Aneboda SE633386-142497 29-86 Lekarydsån Aneboda 29-86 LEKARYDSÅN: Stråken - Bäck från Fiolen Mörrumsån
33 Lidhultsån u dos SE630350-135676 Lidhultsån nedst reningsverket Miljögift LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
34 Lillasjöån Myrebroa SE629679-145535 37-82 Lillasjöån Myrebroa 37-82 Lillasjöån Ronnebyån
35 Lillån Hallaryd SE626358-138178 24-88 Lillån Hallaryd 24-88 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
36 Lillån Hällevik SE627570-138847 6-88 Lillån Hällevik 6-88 LILLÅN: Bäck vid Björkliden - Vissjön Helge å
37 Lädjasjön uppst SE633152-143219 57-86 Lädjasjön uppst 57-86 Kavleån Mörrumsån
38 Momålaån Sjöholmen SE628221-147381 Momålaån Sjöholmen Miljögift Linneforsån Lyckebyån
39 Nedströms Lenhovda reningsverk SE631819-146818 Nedströms Lenhovda reningsverk Miljögift Aggaå Mörrumsån
40 Rinkabysjöns utlopp SE629735-144207 22-86 Rinkabysjöns utlopp 22-86 Rinkabysjön Mörrumsån
41 Sanddalsbäck SE633005-144456 52-86 Sanddalsbäck 52-86 Sanddalsbäck Mörrumsån
42 Sjöatorpasjön uppstr SE631148-141565 35-86 Sjöatorpasjön uppstr 35-86 Skaddeån från Älganässjön Mörrumsån
43 Skaddeån bro väg 25 SE630982-141873 Skaddeån bro väg 25 Miljögift HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
44 Skaddeån Hultakvarn SE631292-141794 31-86 Skaddeån Hultakvarn 31-86 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
45 Stångsmålaån SE627664-145922 18-82 Stångsmålaån 18-82 Stångsmålaån Ronnebyån
46 Tiken utlopp SE626066-144821 Tiken nedströms Miljögift Tiken Bräkneån
47 Tjuredasjön Aspö SE632516-144135 53-86 Tjuredasjön Aspö 53-86 Tjuredasjön Mörrumsån
48 Toftasjön Sandsbro SE631041-144254 79-86 Toftasjön Sandsbro 79-86 Toftasjön Mörrumsån
49 Toftasjöns utlopp SE631049-144236 45-86 Toftasjöns utlopp 45-86 Toftasjöns utlopp i Helgasjön Mörrumsån
50 Toftaån, Toftaholm SE632426-139208 42-98 Toftaån Toftaholm 42-98 TOFTAÅN: Vidöstern - Flåren Lagan
51 Torpaån väg 25 SE629409-137028 41-98 Torpaån väg 25 41-98 TORPAÅN: Bolmån - Bäck från Mäen Lagan
52 Tvärån Hjärtanäs SE631295-142350 3-86 Tvärån Hjärtanäs 3-86 TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
53 Uppströms Kållen SE633782-147407 Uppströms Kållen Miljögift BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Alsterån
54 Vissjön södra SE628697-139207 66-88 Vissjön södra 66-88 Vissjön Helge å
55 Yttre kanalen Målen SE629014-144170 7-86 Yttre kanalen Målen 7-86 YTTRE KANALEN: Bäck från Dänningeborg - Bäck från Rinkabysjön Mörrumsån
56 Årsjön nedstr SE628445-142455 2-86 Årsjön nedstr 2-86 Bäck från Vasen Mörrumsån