RK, Inre Hertsöfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till utreda förhållandena i Inre Hertsöfjärden under 3 år och sedan ta fram ett löpande kontrollprogram. Ansvariga organisationer är SSAB, Luleå kommun och Lulekraft.
Ej granskad
Sötvatten
Luleå kommun
Svenskt Stål AB (SSAB)
RK, Recipientkontroll
2016
-
Pågående
Norrbotten
2019-02-18 11:32
2019-02-18 14:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aronstorpsviken SE728941-179522 Aronstorpsviken IHF 571 Inre Hertsöfjärden Kustområde
2 Blandzon SE728891-179721 Blandzon IHF 574 Inre Hertsöfjärden Kustområde
3 Bredviken SE729011-179605 Bredviken IHF 572 Inre Hertsöfjärden Kustområde
4 Gräsörenbron SE728865-179852 Gräsörenbron IHF 576 Inre Hertsöfjärden Kustområde
5 Inre Hertsöfjärden centrala SE728936-179608 IHF Centrala IHF 573 Inre Hertsöfjärden Kustområde
6 Kalvholmsviken SE728932-179746 Kalvholmsviken IHF 575 Inre Hertsöfjärden Kustområde