KÖ, Höganäs kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
1989
-
0
Skåne
2019-05-15 09:19
2019-06-12 16:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen SE623174-130201 Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen Görslövsån Kustområde
2 Brännesgropen SE623134-129866 Brännesgropen Kustområde
3 Görsen SE623564-130317 Görsen Kustområde
4 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida SE623674-130608 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida Görslövsån Kustområde
5 Görslövsån/Brandstorpsbäcken,Minnesstensvägen, uppströms vägbro SE623293-130136 Görslövsån Kustområde
6 Niagarabäcken SE622843-129974 Niagarabäcken Kustområde
7 Oderbäcken SE623617-130693 Oderbäcken Oderbäcken Kustområde
8 Skälebäcken SE623894-129728 Skälebäcken Kustområde
9 Vattenmöllebäcken SE624276-129595 Vattenmöllebäcken Kustområde