VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av sjöar och vattendrag i syfte att verifiera påverkan eller allmänt beskriva miljötillståndet.

Provtagningen har för vissa vatten skett flera år i rad, medan vissa bara har undersökts vid ett tillfälle.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2013
-
Pågående
Norrbotten
2019-06-28 13:57
2019-06-28 14:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gammelstadsviken SE729540-178914 Gammelstadsviken Gammelstadsviken Gammelstadsviken Kustområde
2 Goaivojávre SE760353-163088 Goaivojávre Goaivojávre Kåivujaure Torneälven
3 Hartijärvi SE748672-173353 Hartijärvi Hartijärvi Hartijärvi Kalixälven
4 Kautujärvi SE741817-176369 Kautujärvi Kautujärvi Kautujärvi Kalixälven
5 Luongasjärvi SE751651-172646 Luongasjärvi Luongasjärvi Luongasjärvi Torneälven
6 Silbajaure SE737366-148279 Silbajaure Silbajaure Sölvbekken/Silbajaure Rana
7 Soutujärvi SE749100-172658 Soutujärvi Soutujärvi Soutujärvi Kalixälven
8 Övre Flåsjön SE735134-175878 Övre Flåsjön Övre Flåsjön Övre Flåsjön Råneälven