RK Åmåls kommun ytterområden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller recipientprovtagningar för:
- Edsleskog Avloppsreningsverk
- Fengersfors/Fröskogs Biodammar
- Tösse Avloppsreningsverk
- Ånimskogs Biodammar
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åmåls kommun
RK, Recipientkontroll
2021
-
Pågående
Västra Götaland
2022-09-30 12:24
2022-09-30 14:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bräcketjärnet, djuphålan SE655186-130883 Bräcketjärnet, djuphålan E3 Göta älv
2 Bäck nedströms biodammar SE653281-131258 Bäck nedströms biodammar Å2 Göta älv
3 Bäck uppströms biodammar SE653320-131270 Bäck uppströms biodammar Å1 Göta älv
4 Gångbro SE655291-130815 Knarrbyån, nedströms ARV E2
5 Knarrbysjön, djuphålan SE654850-130803 Knarrbysjön, djuphålan E4 Göta älv
6 Knarrbyån, Fengerfors SE654487-130855 Knarrbyån, nedströms biodammar F2 Göta älv
7 Knarrbyån, uppströms ARV SE655317-130774 Knarrbyån, uppströms ARV E1 Göta älv
8 Tössebäcken, nedströms ARV SE654277-131875 Tössebäcken, nedströms ARV T2 Göta älv
9 Tössebäcken, uppströms ARV SE654292-131853 Tössebäcken, uppströms ARV T1 Göta älv
10 Tösseviken SE654179-131898 Tösseviken T3 Göta älv
11 Ärr, djuphålan SE653903-130939 Ärr, djuphålan F3 Göta älv