RK, Rautavuoma torvtäkt

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Gällivare kommun
RK, Recipientkontroll
1990
-
Pågående
Norrbotten
2023-01-17 09:01
2023-01-17 12:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Suolajoki ned SE742755-176794 Suolajoki ned Nitsån Kalixälven
2 Suolajoki upp SE742857-176783 Utlopp Suolajärvi Nitsån Kalixälven
3 Särkijoki SE742451-177027 Särkijoki Nitsån Kalixälven
4 Utlopp lilla Suolajärvi SE743036-176634 Utlopp lilla Suolajärvi Nitsån Kalixälven
5 Utlopp Rautajärvi SE743098-176332 Utlopp Rautajärvi Nitsån Kalixälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inlopp Torasjärvi SE742378-177159 Inlopp Torasjärvi Nitsån Kalixälven