RK, Element six AB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Startår okänt
Godkänd
2011-02-18 11:40
Sötvatten
Löpande program
Element six AB
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 12:44
2012-09-25 16:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rickleån, Nedströms Scandiamant ovan Johanneslund SE712705-174571 Rickleån, Nedströms Scandiamant ovan Johanneslund MP3 Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
2 Rickleån, Nedströms Scandiamant, Laxbacken SE712492-174689 Rickleån, Nedströms Scandiamant, Laxbacken MP4 Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
3 Rickleån, Uppströms Scandiamant nedan Antfäboda SE713195-174288 Rickleån, Uppströms Scandiamant nedan Antfäboda MP2 Rickleån
4 Rickleån, Uppströms Scandiamant ovan Isakfäboda SE713321-174162 Rickleån, Uppströms Scandiamant ovan Isakfäboda MP1 Rickleån