RK, Överumans Fisk Ankarsund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 15:04
Sötvatten
Löpande program
Storuman kommun
RK, Recipientkontroll
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 13:40
2011-02-22 15:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fiskodlingen Ankarsund SE725014-153194 Fiskodlingen Ankarsund Storuman Umeälven
2 Fiskodlingen Ankarsund referens SE725140-153047 Fiskodlingen Ankarsund referens Storuman Umeälven