RK, Bjurholms avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Startår okänt.
Godkänd
2011-02-18 11:40
Sötvatten
Löpande program
Bjurholms kommun
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 14:38
2011-02-22 13:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Öreälven, nedströms Bjurholms AVR SE709435-166701 Öreälven, nedströms Bjurholms AVR Öreälven, nedströms Bjurholms AVR Öreälven Öreälven
2 Öreälven, uppströms Bjurholms AVR SE709595-166629 Öreälven, uppströms Bjurholms AVR Öreälven, uppströms Bjurholms AVR Öreälven Öreälven