RK, Rudtjebäcksgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid den nedlagda Rudtjebäcksgruvan, mätningar av av vattenkemi.
Godkänd
2011-02-23 14:55
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-11 10:55
2015-01-09 10:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rudtjebäcken, i dike nedströms gruvområdet SE725590-163520 Rudtjebäcken, i dike nedströms gruvområdet 3 Skellefteälven
2 Rudtjebäcken, uppströms gruvområdet SE725615-163440 Rudtjebäcken, uppströms gruvområdet 1 Ruttjebäcken Skellefteälven
3 Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen SE725530-163540 Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen 4 Ruttjebäcken Skellefteälven