SRK, Nordmalingsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:59
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
SRK, Samordnad recipientkontroll
2006
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-11 15:04
2020-09-18 16:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nordmalingsfjärden, NF 1 SE705098-168437 NF1 Nordmalingsfjärden Havet
2 Nordmalingsfjärden, NF13 SE705328-168399 NF13 Nordmalingsfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nordmalingsfjärden, Mjubottenfauna, Mittpunkt SE705090-168406 Nordmalingsfjärden, Mjubottenfauna, Mittpunkt Nordmalingsfjärden Havet