Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Börringesjön (WA65147621)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Börringesjön (WA65147621)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Börringesjön (WA65147621)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Börringesjön (WA65147621)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Svedala - 1263
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6150278
SWEREF99 TM Östlig: 393737

RT 90 2,5 gon V - X: 6153635
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342800

WGS84 Latitud: 55.4870622193
WGS84 Longitud: 13.3183130326

ETRS-89 Latitud: 55.48705
ETRS-89 Longitud: 13.31830

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Nätprovfiske i Börringesjön
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Börringesjön
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Börringesjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1992 -
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk   En gång 2000 2000
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2000 2000

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2010 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1993 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Sege åFörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur