Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ellestadssjön (WA43762631)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ellestadssjön (WA43762631)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ellestadssjön (WA43762631)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ellestadssjön (WA43762631)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-26 07:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Sjöbo - 1265
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kävlingeån - SE92000
Åtgärdsområde
Kävlingeån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6155925
SWEREF99 TM Östlig: 419089

RT 90 2,5 gon V - X: 6158990
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368230

WGS84 Latitud: 55,5426396924544
WGS84 Longitud: 13,7177518356528

ETRS-89 Latitud: 55.54263
ETRS-89 Longitud: 13.71774

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar M05 Ellestadsjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar M05 Ellestadsjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar M05 Ellestadsjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Djurplankton M05 Ellestadsjön C
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Nätprovfiske i Ellestadsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk   Fyra gånger 1994 1997
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Fyra gånger 1994 1997
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Djurplankton Djurplankton   1 gång per år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2011 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöarLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve