Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yddingesjön (WA10112639)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yddingesjön (WA10112639)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yddingesjön (WA10112639)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yddingesjön (WA10112639)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Svedala - 1263
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6156883
SWEREF99 TM Östlig: 390112

RT 90 2,5 gon V - X: 6160285
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339250

WGS84 Latitud: 55.5455802227
WGS84 Longitud: 13.258357683

ETRS-89 Latitud: 55.54557
ETRS-89 Longitud: 13.25834

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Yddingen
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Yddingen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1993 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Sege åFörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur