Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Eksholmssjön (WA33532911)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Eksholmssjön (WA33532911)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Eksholmssjön (WA33532911)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Eksholmssjön (WA33532911)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Svedala - 1263
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6157637
SWEREF99 TM Östlig: 393502

RT 90 2,5 gon V - X: 6161000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342650

WGS84 Latitud: 55,55310
WGS84 Longitud: 13,31176

ETRS-89 Latitud: 55.55310
ETRS-89 Longitud: 13.31176

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Eksholmssjön
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Eksholmssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton   5 gånger per år 1992 -
SRK, Sege å Klorofyll i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2010 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1993 -
SRK, Sege å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1993 -