Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Häckebergasjön (WA66817906)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Häckebergasjön (WA66817906)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Häckebergasjön (WA66817906)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Häckebergasjön (WA66817906)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Lund - 1281
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6160695
SWEREF99 TM Östlig: 400827

RT 90 2,5 gon V - X: 6163975
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350015

WGS84 Latitud: 55,58212
WGS84 Longitud: 13,42675

ETRS-89 Latitud: 55.58211
ETRS-89 Longitud: 13.42673

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Klorofyll a och växtplankton i sjöar 3 Häckebergasjön
SRK, Höje å Makrofyter i sjöar 3 Häckebergasjön
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar 3 Häckebergasjön
SRK, Höje å Djurplankton 3 Häckebergasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Höje å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton - 1993 -
SRK, Höje å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1992 -
SRK, Höje å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa - 1993 -
SRK, Höje å Makrofyter i sjöar Makrofyter   1 gång per år 2008 -
SRK, Höje å Djurplankton Djurplankton   1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1992 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1982 -

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Arbetsmaterial