Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Ringsjön (WA55412723)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Ringsjön (WA55412723)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Ringsjön (WA55412723)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Ringsjön (WA55412723)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Höör - 1267
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6194851
SWEREF99 TM Östlig: 404913

RT 90 2,5 gon V - X: 6198100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354500

WGS84 Latitud: 55.8897293904
WGS84 Longitud: 13.4796488261

ETRS-89 Latitud: 55.88972
ETRS-89 Longitud: 13.47964

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar 2 Västra Ringsjön
SRK, Ringsjöarna Makrofyter i sjöar 2 Västra Ringsjön
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar 2 Västra Ringsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   12 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 7 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 7 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Makrofyter i sjöar Makrofyter   Vart annat år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning pH 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1966 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RingsjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Makrofyter
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, RingsjöarnaVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Västra Ringsjön Arbetsmaterial
Natura 2000