Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östra Ringsjön (WA84415746)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östra Ringsjön (WA84415746)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östra Ringsjön (WA84415746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östra Ringsjön (WA84415746)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hörby - 1266
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6194903
SWEREF99 TM Östlig: 409410

RT 90 2,5 gon V - X: 6198100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1359000

WGS84 Latitud: 55.8910669095
WGS84 Longitud: 13.5515112602

ETRS-89 Latitud: 55.89105
ETRS-89 Longitud: 13.55150

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar
SRK, Ringsjöarna Makrofyter i sjöar
SRK, Ringsjöarna Bottenfauna i vattendrag
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   12 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 7 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ringsjöarna Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 7 gånger per år 1981 -
SRK, Ringsjöarna Makrofyter i sjöar Makrofyter   Vart annat år 1992 -
SRK, Ringsjöarna Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning pH 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1966 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Sätoftasjön Arbetsmaterial
Natura 2000