Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lyngsjön (WA78377112)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lyngsjön (WA78377112)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lyngsjön (WA78377112)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lyngsjön (WA78377112)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6198778
SWEREF99 TM Östlig: 441720

RT 90 2,5 gon V - X: 6201600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1391370

WGS84 Latitud: 55,93177
WGS84 Longitud: 14,06684

ETRS-89 Latitud: 55.93086
ETRS-89 Longitud: 14.06719

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSärPP01 Lyngsjön Ö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2010 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1996 -