Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6211646
SWEREF99 TM Östlig: 355842

RT 90 2,5 gon V - X: 6215477
RT 90 2,5 gon V - Y: 1305600

WGS84 Latitud: 56.02833333
WGS84 Longitud: 12.68666667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna ÖVF 2:3 ÖVF 2:3
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment ÖVF 2:3 ÖVF 2:3
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota ÖVF 2:3 ÖVF 2:3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   annat 2010 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater annat 2010 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen Var sjätte år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundBottenfauna
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar