Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oppmannasjön (WA13785677)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oppmannasjön (WA13785677)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oppmannasjön (WA13785677)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oppmannasjön (WA13785677)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-10-29 10:03 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6216564
SWEREF99 TM Östlig: 458285

RT 90 2,5 gon V - X: 6219200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1408150

WGS84 Latitud: 56.0923876032
WGS84 Longitud: 14.3295505284

ETRS-89 Latitud: 56.09238
ETRS-89 Longitud: 14.32953

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 16y Oppmanasjön, Centrala delen
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 16y Oppmanasjön, Centrala delen
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar 16y Oppmanasjön, Centrala delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1979 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1975 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, SkräbeånLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton