Bandsjön C

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE621967-134430
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bandsjön (WA35582064)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-05-29 07:56 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1991
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6216288
SWEREF99 TM Östlig: 394468

RT 90 2,5 gon V - X: 6219670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1344300

WGS84 Latitud: 56,080085570312
WGS84 Longitud: 13,3043116788252

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12RönBanPP02 Bandsjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12RönBanPP02 Bandsjön C
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12RönBanPP02 Bandsjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var tredje år 2003 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Fyra gånger 1991 1997
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 2003 2006
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var tredje år 2003 2006