Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Levrasjön (WA97359144)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Levrasjön (WA97359144)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Levrasjön (WA97359144)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Levrasjön (WA97359144)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:58 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6217781
SWEREF99 TM Östlig: 468317

RT 90 2,5 gon V - X: 6220300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418200

WGS84 Latitud: 56.1040893163
WGS84 Longitud: 14.4906304669

ETRS-89 Latitud: 56.10408
ETRS-89 Longitud: 14.49062

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Nätprovfiske i Levrasjön
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 21y Levrasjön
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 21y Levrasjön
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar 21y Levrasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1979 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk   En gång 2000 2000
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2000 2000
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1971 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1971 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1972 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, SkräbeånLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton