Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ivösjön (WA17665542)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ivösjön (WA17665542)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ivösjön (WA17665542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ivösjön (WA17665542)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:58 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6218243
SWEREF99 TM Östlig: 465063

RT 90 2,5 gon V - X: 6220800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414950

WGS84 Latitud: 56.1080112878
WGS84 Longitud: 14.4382563979

ETRS-89 Latitud: 56.10800
ETRS-89 Longitud: 14.43825

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 19y Ivösjön, öster om Ivö
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 19y Ivösjön, öster om Ivö
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar 19y Ivösjön, öster om Ivö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1979 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1966 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1969 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1966 -
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2000 2002
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2000 2002
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1969 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1969 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1969 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2003 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1969 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1972 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1972 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, SkräbeånLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad