Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östra Sorrödssjön (WA82273865)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östra Sorrödssjön (WA82273865)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östra Sorrödssjön (WA82273865)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in (WA14311308)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-24 10:33 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6217912
SWEREF99 TM Östlig: 393999

RT 90 2,5 gon V - X: 6221300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1343850

WGS84 Latitud: 56,09456
WGS84 Longitud: 13,29614

ETRS-89 Latitud: 56.09455
ETRS-89 Longitud: 13.29613

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Östra Sorrödssjön
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Östra Sorrödssjön
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar 19 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar 19 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment 19 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan
SRK, Rönne å Metaller i fisk 19 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar 19 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1997 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2001 -
SRK, Rönne å Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2001 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen   Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen   Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Två gånger 2010 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1997 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i abborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Två gånger 2012 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2010 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -