Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6219158
SWEREF99 TM Östlig: 404689

RT 90 2,5 gon V - X: 6222421
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354560

WGS84 Latitud: 56,10796
WGS84 Longitud: 13,46569

ETRS-89 Latitud: 56.10799
ETRS-89 Longitud: 13.46744

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12RönYbbPP02 Håkantorps övre damm U
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12RönYbbPP02 Håkantorps övre damm U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1985 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2012 2014
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 2014