Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Grösjön (WA20301614)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grösjön (WA20301614)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grösjön (WA20301614)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grösjön (WA20301614)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6219565
SWEREF99 TM Östlig: 409722

RT 90 2,5 gon V - X: 6222770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1359600

WGS84 Latitud: 56,11264
WGS84 Longitud: 13,54821

ETRS-89 Latitud: 56.11263
ETRS-89 Longitud: 13.54820

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelGröPP01 Grösjön S

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1992 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 -