Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Store Damm (WA93714419)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Store Damm (WA93714419)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Store Damm (WA93714419)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Store Damm (WA93714419)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6220198
SWEREF99 TM Östlig: 404471

RT 90 2,5 gon V - X: 6223465
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354354

WGS84 Latitud: 56.116489306
WGS84 Longitud: 13.4654943517

ETRS-89 Latitud: 56.11729
ETRS-89 Longitud: 13.46357

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12RönYbbPP03 Store Damm U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1984 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2012 2018