Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Finjasjön (WA15048302)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Finjasjön (WA15048302)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Finjasjön (WA15048302)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Finjasjön (WA15048302)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-02-13 14:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6223446
SWEREF99 TM Östlig: 418512

RT 90 2,5 gon V - X: 6226550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368440

WGS84 Latitud: 56.1490801264
WGS84 Longitud: 13.6883462088

ETRS-89 Latitud: 56.14907
ETRS-89 Longitud: 13.68833

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar 20Ky Finjasjön
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar 20Ky Finjasjön
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar 20Ky Finjasjön
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar 20Ky Finjasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1979 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2014 2014
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton   Var tredje år 1976 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton Biovolym för djurplankton Var tredje år 1976 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton Zooplanktontäthet Var tredje år 1976 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1982 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1982 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1982 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Helge åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton