Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oppmannasjön (WA13785677)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oppmannasjön (WA13785677)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oppmannasjön (WA13785677)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oppmannasjön (WA13785677)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6224225
SWEREF99 TM Östlig: 455197

RT 90 2,5 gon V - X: 6226900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405150

WGS84 Latitud: 56.1609319778
WGS84 Longitud: 14.2786320545

ETRS-89 Latitud: 56.16092
ETRS-89 Longitud: 14.27862

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 15y Oppmanasjön, Arkelstorpsviken
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 15y Oppmanasjön, Arkelstorpsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1979 2011
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1979 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1977 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -