Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Blistorpasjön (WA77388141)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Blistorpasjön (WA77388141)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Blistorpasjön (WA77388141)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Blistorpasjön (WA77388141)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6229413
SWEREF99 TM Östlig: 466381

RT 90 2,5 gon V - X: 6231959
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416399

WGS84 Latitud: 56,20846
WGS84 Longitud: 14,45803

ETRS-89 Latitud: 56.20845
ETRS-89 Longitud: 14.45803

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrVånPP46 Blistorpasjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Blistorpasjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 2010 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2006 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2009 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2006 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var tredje år 2006 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1997 -