Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Raslången (WA32550907)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Raslången (WA32550907)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Raslången (WA32550907)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Raslången (WA32550907)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6230541
SWEREF99 TM Östlig: 464519

RT 90 2,5 gon V - X: 6233110
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414550

WGS84 Latitud: 56.2188240181
WGS84 Longitud: 14.4278632339

ETRS-89 Latitud: 56.21845
ETRS-89 Longitud: 14.42786

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrVånPP01 Raslången/Böke U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2010 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1996 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1985 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000