Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6229789
SWEREF99 TM Östlig: 384015

RT 90 2,5 gon V - X: 6233300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1334000

WGS84 Latitud: 56.1989035911
WGS84 Longitud: 13.1305775656

ETRS-89 Latitud: 56.19889
ETRS-89 Longitud: 13.13056

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment 62 Pinnån, Kopparmölledammen
SRK, Rönne å Metaller i fisk 62 Pinnån, Kopparmölledammen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2001 -
SRK, Rönne å Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2001 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -