Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Orlunden (WA24871097)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Orlunden (WA24871097)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Orlunden (WA24871097)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Orlunden (WA24871097)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE86087
Åtgärdsområde
Gallån-Orlundsån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6234107
SWEREF99 TM Östlig: 476263

RT 90 2,5 gon V - X: 6236540
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426340

WGS84 Latitud: 56.2512341388
WGS84 Longitud: 14.6169158296

ETRS-89 Latitud: 56.25122
ETRS-89 Longitud: 14.61691

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar or09 Orlunden utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1985 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000