Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Raslången (WA32550907)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Raslången (WA32550907)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Raslången (WA32550907)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Raslången (WA32550907)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6234632
SWEREF99 TM Östlig: 464721

RT 90 2,5 gon V - X: 6237200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414800

WGS84 Latitud: 56.2552312283
WGS84 Longitud: 14.4305888009

ETRS-89 Latitud: 56.25522
ETRS-89 Longitud: 14.43057

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 6y Raslången
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 6y Raslången
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar 6y Raslången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var tredje år 1979 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger var tredje år 1977 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var tredje år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger var tredje år 1977 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var tredje år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var tredje år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var tredje år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, SkräbeånVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000