Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) (WA52921618)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) (WA52921618)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) (WA52921618)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) (WA52921618)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:57 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6236966
SWEREF99 TM Östlig: 469392

RT 90 2,5 gon V - X: 6239480
RT 90 2,5 gon V - Y: 1419500

WGS84 Latitud: 56.2765218709
WGS84 Longitud: 14.5057038959

ETRS-89 Latitud: 56.27651
ETRS-89 Longitud: 14.50569

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag 8 Halens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1966 2012
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2008 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, SkräbeånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve