Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Listersjön (WA22137877)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Listersjön (WA22137877)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Listersjön (WA22137877)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Listersjön (WA22137877)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE81082
Åtgärdsområde
Listerbyån/Angelån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238287
SWEREF99 TM Östlig: 523346

RT 90 2,5 gon V - X: 6240170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1473490

WGS84 Latitud: 56.2888057513
WGS84 Longitud: 15.3771606717

ETRS-89 Latitud: 56.28880
ETRS-89 Longitud: 15.37714

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar li13 Listersjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1983 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000