Vitavatten (Baggeboda)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624035-141659
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vitavatten (Baggeboda) (WA28349846)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vitavatten (Baggeboda) (WA28349846)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vitavatten (Baggeboda) (WA28349846)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vitavatten (Baggeboda) (WA28349846)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1997
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6237801
SWEREF99 TM Östlig: 466473

RT 90 2,5 gon V - X: 6240350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416590

WGS84 Latitud: 56,28383
WGS84 Longitud: 14,45847

ETRS-89 Latitud: 56.28382
ETRS-89 Longitud: 14.45845

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda)
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Artövervakning Nostoc Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda)
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda)
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Artövervakning Nostoc Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 1997 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Artövervakning Nostoc Övriga biologiska parametrar   Var tredje år 1997 2008
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Artövervakning Nostoc Övriga biologiska parametrar   Var tredje år 1997 2008