Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmsjön (WA15209253)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmsjön (WA15209253)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmsjön (WA15209253)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmsjön (WA15209253)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Örkelljunga - 1257
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238317
SWEREF99 TM Östlig: 395260

RT 90 2,5 gon V - X: 6241700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1345350

WGS84 Latitud: 56.2780914212
WGS84 Longitud: 13.3083479983

ETRS-89 Latitud: 56.27808
ETRS-89 Longitud: 13.30834

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar 37 Pinnån, Hjälmsjön, ytan
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar 37 Pinnån, Hjälmsjön, ytan
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment 37 Pinnån, Hjälmsjön, ytan
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar 37 Pinnån, Hjälmsjön, ytan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1997 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton