Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Immeln (WA18527151)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Immeln (WA18527151)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Immeln (WA18527151)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Immeln (WA18527151)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-05-19 16:38 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239125
SWEREF99 TM Östlig: 462570

RT 90 2,5 gon V - X: 6241720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1412700

WGS84 Latitud: 56.295431
WGS84 Longitud: 14.395224

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrImmPP22 Immeln U
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12SkrImmPP22 Immeln U
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12SkrImmPP22 Immeln U
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag 12SkrImmPP22 Immeln U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -