Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) (WA96308788)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) (WA96308788)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) (WA96308788)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) (WA96308788)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:58 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239155
SWEREF99 TM Östlig: 462569

RT 90 2,5 gon V - X: 6241750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1412700

WGS84 Latitud: 56.2957007934
WGS84 Longitud: 14.3952143065

ETRS-89 Latitud: 56.29569
ETRS-89 Longitud: 14.39520

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Immeln, utlopp
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Immeln, utlopp
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag 5 Immeln, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger vart tredje år 1977 2011
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2010 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 6 gånger per år 1997 2007
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger vart tredje år 1999 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger vart tredje år 1977 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger vart tredje år 1969 2011
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1989 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger vart tredje år 1972 2011
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1995 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart tredje år 1969 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger vart tredje år 2008 2011
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1997 -