Gårdsjön/Ängl U

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624200-135855
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hornsjön (624162-135804)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-01-17 12:28 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1985
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238781
SWEREF99 TM Östlig: 408434

RT 90 2,5 gon V - X: 6242010
RT 90 2,5 gon V - Y: 1358536

WGS84 Latitud: 56,2849832607551
WGS84 Longitud: 13,5208766036292

ETRS-89 Latitud: 56.28489
ETRS-89 Longitud: 13.52110

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelRööPP03 Gårdsjön Änglarp U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1985 2006
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1985 2006