Hallsjön N

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624238-141299
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hallsjön (WA13941461)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hallsjön (WA13941461)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hallsjön (WA13941461)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hallsjön (WA13941461)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-05-19 16:40 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2006
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239788
SWEREF99 TM Östlig: 462852

RT 90 2,5 gon V - X: 6242380
RT 90 2,5 gon V - Y: 1412990

WGS84 Latitud: 56.30141
WGS84 Longitud: 14.399689

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrImmPP28 Hallsjön N

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2012 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2012 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2006 2012