Lärkesholmssjön C

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624245-135011
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärkesholmssjön (WA60828087)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärkesholmssjön (WA60828087)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärkesholmssjön (WA60828087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lärkesholmssjön (WA60828087)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-05-29 07:56 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Örkelljunga - 1257
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1985
Slutår
2002
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239122
SWEREF99 TM Östlig: 400008

RT 90 2,5 gon V - X: 6242450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350110

WGS84 Latitud: 56,2863466555057
WGS84 Longitud: 13,3846965543303

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12RönSärPP03 Lärkesholmssjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1985 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1985 2002